NO063依美人写真套图64P丝袜模特AISS爱丝

NO063依美人写真套图64P丝袜模特AISS爱丝

 答曰:此非阳衰湿侵于下,实血虚肺燥,不能行津液于至下也。伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之。

不可汗,不可吐,不可下,不可温,不可补,且不可和,姑拟小柴胡,加生地、丹皮、归、芍、红花、青蒿、鳖甲、茯苓、泽泻,从少阳开甲木,帅中正之气入气街,导营热归膀胱,庶不犯中胃二焦,或用犀角地黄汤近于是也。本病主要由于在里之阴寒太盛,致上越之阳不能与下焦残存之阳相续,葱白能引心阴下交于肾,附子能启肾阳上交于心,阴阳交媾,水火互根,格越之症,自可立解。

此等病形,阴象全现,非若胃火之呃逆,而饮水亦可暂止。 茎痛溲淋,淋止如常,犹疟之有汗,汗透乃解也。

此金燥所以不为重病者,外燥而内不枯也,而病之中外枯燥者,火也。土人不问何疾,悉谓之瘴,治疗多误。

若见舌苔干黄,津液枯搞,口渴饮冷,脉息有神,其人烦躁,即身冷如冰,一概不究,专在这先天立极之元阴上求之,百发百中。凡人年逾四旬,气衰之际,或忧喜忿怒伤其气者,多有此疾。

又云:寒多不欲水,理中丸主之。如方制服,其疾随愈。

Leave a Reply