Vol291长腿美女无内黑丝诱惑图片19P黄乐然爱蜜社

Vol291长腿美女无内黑丝诱惑图片19P黄乐然爱蜜社

(涂法)生赤小豆不拘多少,研为细末,用鸡子清调涂患处,干则再涂。肝木病若与之以辛,辛助肺气,恐□肝也,故肝病则禁辛。

气结血凝而痛,故用枳实破气结,芍药调腹痛,枳实炒令黑者,盖因产妇气不实也。寸口脉沉滑者,中有水气,面目肿大有热,名曰风水;视人之目裹上微拥,如蚕新卧起状,其颈脉动,时时欬,按其手足上,陷而不起者,风水。

脉浮而洪,浮则为风,洪则为气,风气相搏,风强为隐疹,身体为痒,痒为泄风,久为痂癞;气强则为水,难以俯仰。食已汗出,又身常暮卧盗汗出者,此劳气也。

若兼经水不利,少腹满痛,乃有瘀血故也。今因火劫误汗而发黄,虽有表热,则不当汗也,但扪其肚热,其热在里,当下之以去其热也。

急与之,呕吐后伤津液,水入而津液可复也。少阳者生气也,少阴者地道也,而俱受气于脾胃,脾胃衰则少阳脉卑,而生气不荣,少阴脉细,而地道不通,男子则小便不利,妇人则经血不通。

女子之色,自右冲左为从,自左冲右为逆。须属肾而下长,故属水也。

Leave a Reply