Ugirls爱尤物No1279嫩模尹菲私房黑色带子情趣内衣露豪乳血滴子遮点诱惑34P尹菲爱尤物

Ugirls爱尤物No1279嫩模尹菲私房黑色带子情趣内衣露豪乳血滴子遮点诱惑34P尹菲爱尤物

初、终忌用苦寒之药,恐难消难溃。由螳螂盛暑交媾,精汁染于诸物,干久有毒,人手足误触之,则成此患。

毒微吉矣,然必逢天时之和,始为顺而吉也,毒甚凶矣,然必遇天时不和,则始为逆而凶也,毒微者顺也,若值天时不和,恐顺中化险也,毒甚者逆也,若值天时之和,或逆中转险也,此以胎毒之轻重,天时之和不和,定痘之顺逆险也。湿热蓄久石淋成,溲如沙石茎中疼,轻者须用葵子散,重则八正可相从。

然在骨节之处,溃久大泄气血,每成疮痨之证。酒毒为病者,宜服升麻葛根汤治之,此证甚属罕有,但治法不可不备。

按语:此宣通攻利之剂也。溃后,气虚有寒,加肉桂、附子。

巨阙穴又名心募,在脐上六寸五分。初宜服逍遥散加荆芥、防风,次宜朝服补中益气汤倍用升麻,晚服龙胆泻肝汤;外以蛇床子煎汤薰洗之。

医者于临证之时,须详察色脉,宜温者温之,宜凉者凉之,宜补者补之,宜汗者汗之,宜攻者攻之,庶有济也。目病固多由风热而起也,夫痘蕴非常之热,自里达外,气血弱,则不能逐主降外出,火郁上攻,目斯病矣,如赤肿疼痛,瘾涩流泪,不能开者,以洗肝散主之,翳膜遮睛,隐涩羞明者,加味龙胆汤主之。

Leave a Reply