XXX性欧洲美大片视频

XXX性欧洲美大片视频

 风寒湿三气留滞经脉,故不通而痛。火郁肺经气分,喘咳面肿,身热无痰,泻白散。

甚者,日久紫暗不鲜,颇似冻榴子色。若湿与热相搏,清热渗湿汤。

 卫气到则肉理开,邪气之在风府者,得以入之,正不客邪,相争而病作矣。大法∶结者散之,客者除之,留者行之,坚者削之,咸以软之,苦以泄之,辛以开之。

产后败血迷心窍,心气不通,脉亦不行,舌强者,七珍散。 设未尽者,以药调之。

今夏秋间卧床不起,濒亡者再,将家事分拨,安心服死,忽觉稍安,亦心死则身康之一征也。旧谓脾虚则求助于食。

又治一女子,大吐顽痰而愈。服药既愈,三两日复发者,仍用三消饮复下复汗,如前而愈,此亦常事也。

Leave a Reply