Vol060绮里嘉ula三亚旅拍第四辑40P绮里嘉美媛馆

Vol060绮里嘉ula三亚旅拍第四辑40P绮里嘉美媛馆

鸩鸟多集其树上。青皮最能发汗,多汗者勿用。

发明百合能补土清金,止咳利小便,仲景百合病兼地黄用之,取其能消瘀血也。发明白檀香善调膈上诸气,散冷气,引胃气上升,进饮食兼通阳明之经。

 叶治食牛马六畜肉腹中绞痛欲死者,捣自然汁一二盏,顿服大利,毒去则愈。若生青味苦力劣,不堪入药。

 故扁鹊云,多服病患眼。 发明苏木阳中之阴,降多升少,肝经血分药也。

 但阴虚多火人误服,每致溺即棠棣,一名雀李仁辛苦平无毒。 性禀阴中之阳。

《本经》又以治寒湿风痹黄瘅者,是湿热之邪痹着营分,用以清理邪湿则脾胃健运,寒湿风痹无所留着而黄瘅自除矣。 其壳烧灰存性,能止泻痢亦却病之效也。

Leave a Reply