Ugirls爱尤物No1273嫩模苏可可性感吊带牛仔系列白色内衣秀傲人豪乳诱惑写真35P苏可可爱尤物

Ugirls爱尤物No1273嫩模苏可可性感吊带牛仔系列白色内衣秀傲人豪乳诱惑写真35P苏可可爱尤物

 皆宜服栀子清肝汤,外用硵砂散点之,渐渐消化。(乌头桂枝汤)桂枝赤芍药甘草炙乌头引用生姜水煎服。

温补过则痘溃烂,毒攻咽龈日肿痈,清泻过则痘白陷,呕吐不渴厥利清。一两月方能溃破,其脓深可知,破后脓稠可愈,败浆最难敛口,久必成漏。

若面赤过烦,口干不渴唇润者,此属阳虚浮泛,宜服桂附地黄丸,引火归源,更用生附子饼,置两足心涌泉穴,各灸五壮,以泄其毒。硬者,加穿山甲、皂角刺以消硬也。

忌煎炒、火酒等物。 <目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】肿疡数脉宜热毒,数且兼洪欲作脓,溃后洪大为病进,【注】肿疡脉数,作脓兼洪,皆正应之脉也。

(下虫丸)苦楝根皮新白者佳酒浸焙木香桃仁浸去皮尖绿色贯众芜荑焙鸡心槟榔各二钱轻粉五分鹤虱一钱炒干虾蟆三钱炒黑史君子三钱取肉煨以上为末,面糊成丸,如麻子大,每服二十丸,滚白水下。结痂逆证,谓痘结痂日久不脱也,痂已脱落,其瘢色纯白不红,此血脱虚甚也,痘盘光紫者,谓痘痕浮光色紫,此毒焰外炽也,枯黯者,谓痘痕干枮黑黯,此毒锢血死也,气乏形羸者,谓痘落痂之后,其儿元气虚乏,形羸难支,将何恃以生也。

(□甲散)人参黄耆□甲炙生地熟地当归白芍炒地骨皮水煎服。 气血虚寒不振扬,灰白陷顶少脓浆,速用参归鹿茸剂,鸡冠血酒更堪尝。

Leave a Reply