Vol068高挑身材长腿美人居家配无内黑丝裤袜系列25P余馨妍御女郎

Vol068高挑身材长腿美人居家配无内黑丝裤袜系列25P余馨妍御女郎

故发不可轻者作两三次出,大小不等,头面稀少,胸前、眼中皆无,根窠红活,肥满光泽,形似水珠,不渴泻,不烦躁。小便不利,柴苓汤。

白术防风汤治表药过多,有自汗者。毕姻后,唾痰体倦,发热作渴,此脾肺虚,不能生肾水,水泛而为痰,一小儿患此,服克治之药,致寒热腹膨,此肝脾疳症,先用五味异功散加柴胡、升麻,佐以九味芦荟丸,渐退,又用四味肥儿丸、五味异功散而消。

若当归补血汤、六味地黄丸、八珍汤、人参养荣汤之类,皆可因症施治。一小儿仆伤,溃后患前症,面青或赤,服风痰之药,切牙目直,仍欲治风。

余谓∶经云形伤痛,气伤肿。遂用补中益气汤及地黄丸,半年而愈。

此禀肝火为患,儿服地黄丸;母服逍遥散加漏芦而愈。羊肝丸治痘疮入目不能开。

若密而恶寒发热,用麻黄一小儿十三岁,痘疮稠密而痛,脉洪数而有力,先君用仙方活命饮二剂,先出者痛顿止,后出者隐于肉里,用东垣消毒散二剂,隐者悉消,又用活命饮一剂,脉静身安而痊。上各另为末,和匀敷患处。

Leave a Reply