Vol468嫩模九月生私房脱职业制服露黑色内衣配肉丝袜诱惑写真86P九月生爱蜜社

Vol468嫩模九月生私房脱职业制服露黑色内衣配肉丝袜诱惑写真86P九月生爱蜜社

其骨酥炙,和南硼砂吹喉治骨哽,忍之须臾,轻轻咯之,骨与痰涎俱出。加苍术三钱,蟾酥为丸,如小米大,沉香(锉细)、母丁香、朱砂(水飞)、雄磺各五钱,麝香三钱,广木香一两,苍术(茅药俱忌见火,为细末,将火酒化蟾酥为丸;

丹溪云,猪肉补阳,阴虚者切宜少食。用时以白棉裹噙口内,令津液徐螳螂一个,蜥蜴一条,赤足蜈蚣一条,各中分之,随左右,研末,男左女右,以一匙吹上药共研细末,和匀,大人每服三钱;

甘寒无毒。一吐不已,再吐之。

治风湿腰腿疼痛,或日久卧床不起,服七日见效。又有痹病相类,行痹即走注疼痛,痛痹则痛风,着痹即麻木不仁。

后服药。若肠尽即不治。

 治缠喉风喉闭,其症先两日胸膈气紧,出气短促,蓦然咽喉肿痛,手足厥冷,气闭不通,巴豆七枚(三生四熟,生者去壳研;溃时白芷、甘草、羌活、黄芩、黄柏、皮硝各等分,研细末。

Leave a Reply