U250田梓茵写真套图64P田梓茵尤果网

U250田梓茵写真套图64P田梓茵尤果网

動輒進之於人,眾奇為不見之物,得上於尊。伤寒三七日至四七日,劳不歇,热毒不止,乍热乍寒,乍瘥乍发,动作如疟,鳖甲恒山汤。

知當救之事,吉凶之會,了然可知。 如天一日不行,日月星不移,即有不周之氣,天則毀矣。

辭別各宜照所言。成人者為自成。

热月只可夹被覆,其汗立出。古者但敬事四時五行,故致太平遲,三十年致平。

太阳病,重发汗而复下之,不大便五六日,舌燥而渴,日晡则少有潮热,从心下至小腹满而痛虚弱家不耐大陷胸汤,即以大陷胸丸下之。每温饮一大盏,半日可相次三服,温覆令微汗。

温病胃冷变,茅根橘皮汤。朋好中皆想望是书,渴欲一见,故命工梓行。

Leave a Reply